Vergadering van het Algemeen Bestuur GR Bleizo

Naar documentatie

Op donderdag 15 december 2022  wordt van 17.15 uur tot 18.15 uur een vergadering gehouden van het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Bleizo. 

Deze vergadering is openbaar en wordt digitaal gehouden. Wilt u als toehoorder bij deze vergadering aanwezig zijn, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via: secretariaat@bleizo.nl.  U krijgt dan de inbelgegevens toegestuurd.

De agenda en stukken voor deze vergadering treft u bijgaand op deze website aan. Bekijk hier de vergaderstukken

Met vriendelijke groet,

Marike Kalf,

secretaris