Wet Open Overheid

Informatie opvragen (Woo-verzoek)

Op deze website vindt u veel informatie over wat wij als gemeenschappelijke regeling doen. U kunt ons ook vragen om bepaalde documenten openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek. Woo staat voor Wet open overheid.

Woo-verzoek doen

U kunt een Woo-verzoek doen door een brief naar ons te sturen. U neemt daarin op: Uw naam, adres en telefoonnummer Uw handtekening Waarover u informatie wilt ontvangen Om welke documenten het gaat Hoe u de informatie wilt ontvangen of bekijken Stuur uw Woo-verzoek naar:

Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Postbus 111
2665 ZJ Bleiswijk

U kunt uw Woo-verzoek niet mailen.

Behandeltermijn

Wij beslissen binnen 4 weken na ontvangst op uw verzoek. Deze periode kunnen wij verlengen met 2 weken. Wij sturen u een brief waarin wij schrijven wat ons besluit is over uw Woo-verzoek. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u ons dat laten weten. Dat doet u door bezwaar te maken via het e-mailadres dat op het besluit staat aangegeven. Afgehandelde Woo-besluiten en bijbehorende documenten worden (geanonimiseerd) op onze website geplaatst.

Woo-contactfunctionaris

Heeft u vragen over het doen van een Woo-verzoek? U kunt contact opnemen met mw. Marike Kalf (Bestuurssecretaris), via 06-48447998.