Bleizo een gemeenschappelijke opgave

Bleizo een gemeenschappelijke opgave Afbeelding

De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer ontwikkelen Bleizo op basis van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De Gemeenschappelijke Regeling Bleizo bestaat uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter.

Het Dagelijks Bestuur en de voorzitter zijn verantwoording schuldig aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft een directeur en een secretaris benoemd om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden.

De provincie Zuid-Holland houdt toezicht op de financiële gang van zaken, onder meer door het beoordelen van de begroting en de jaarrekening van de GR. Dit gebeurt nadat beide gemeenteraden hun mening over deze financiële stukken hebben gegeven. De activiteiten van Bleizo worden uitgevoerd door de projectorganisatie Bleizo in opdracht van het Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur

Logo Gemeente Lansingerland

Namens de gemeente Lansingerland hebben Simon Fortuyn, Leon Hoek, Dave Bergwerff en Johan Philippens zitting in het Algemeen Bestuur.

Logo Gemeente Zoetermeer

Namens de gemeente Zoetermeer hebben Juliette Meurs, Roel van der Vlies, Ronald Weerwag en Jan Iedema zitting in het Algemeen Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door:

Simon Fortuyn

Simon Fortuyn

Gemeente Lansingerland
Leon Hoek

Leon Hoek

Gemeente Lansingerland
Jan Iedema

Jan Iedema

Gemeente Zoetermeer
Ronald Weerwag

Ronald Weerwag

Voorzitter
Gemeente Zoetermeer

Vergaderingen

Het Dagelijks Bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar en het Algemeen Bestuur vergadert twee keer per jaar. De agenda en de vergaderstukken vindt u hieronder.

Agenda en vergaderstukken

Projectorganisatie

Het Algemeen Bestuur stuurt voor de uitvoering van de Gemeenschappelijke Regeling een projectbureau aan.

Afbeelding parkeerruimte Bleizo

Bleizo Businesspark

De plek om te ondernemen