Een locatie met historie

In februari 2008 zetten de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer hun handtekening onder de bestuursovereenkomst Bleizo (Bleiswijk- Zoetermeer).

In deze overeenkomst spraken de twee gemeenten met elkaar af om gezamenlijk, op gelijkwaardige voet, te werken aan de ontwikkeling van het Bleizogebied. Uitgangspunt is een aantrekkelijke locatie te realiseren voor nieuwe economische ontwikkelingen.

Daarvoor is Bleizo in drie delen opgedeeld: het stationsgebied, Bleizo Business Park en een deel waar leisure-achtige - en kantoorontwikkelingen een plek kunnen krijgen. De basis voor de ontwikkeling wordt gevormd door het Masterplan Bleizo.

Het Stationsgebied

Dé plek waar alles samenkomt

De trein, RandstadRail, bus, auto en fiets komen bij station Lansingerland-Zoetermeer allemaal bij elkaar. Met daarbij ruim 700 gratis parkeerplaatsen biedt het nieuwe station veel overstapmogelijkheden.

Het ontwerp van het station is gemaakt door Arcadis/Team V Architectuur en kenmerkt zich door het opvallend vormgegeven viaduct over de A12. Hierop zijn bomen gepland waardoor de overkluizing de uitstraling van een groene boulevard krijgt. Overigens komt er ook op andere plekken rondom het station veel beplanting. Dit zorgt ervoor dat er een aantrekkelijke duurzame omgeving ontstaat.

Station Lansingerland-Zoetermeer is sinds december 2018 officieel in gebruik. Dat het een aanwinst voor de regio is, blijkt wel uit het feit dat kort na de ingebruikname, al veel reizigers van het nieuwe treinstation gebruik maakten. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren gaat groeien naar zo’n 10.000 reizigers per dag. Niet zo vreemd, want alle sprinters tussen Den Haag en Gouda stoppen hier in totaal vier keer per uur. En ook RandstadRail-lijn 4 heeft hier zijn halteplaats met zo’n tien stops per uur.

Ook via de weg goed bereikbaar

Behalve per openbaar vervoer is Bleizo ook via de weg uitstekend bereikbaar. Onderdeel van de Bleizo-ontwikkeling vormde immers de aanleg van de verbindingswegen N209 en N470. In 2011 is met de aanleg van deze verbindingsweg begonnen die sinds 2014 de Hoefweg (N209) via de Lansinghageweg op de Oostweg (N470) aansluit. Daarmee is het station prima bereikbaar en met de 700 P+R plekken een ideale overstaplocatie.

Bleizo Business Park

Dé plek om te ondernemen

Bleizo Business Park is het domein voor ondernemers in de handel, logistiek en productie. Mede door de uitstekende bereikbaarheid is Bleizo een goede locatie voor een bedrijfsvestiging.

Er is circa dertig hectare uitgeefbaar terrein beschikbaar. Kavels zijn in eigendom verkrijgbaar in elk gewenste grootte tussen 1.000 en 100.000 m2. Het gebied is vooral bedoeld voor bedrijvigheid gericht op handel, productie logistiek en distributie.

Maar is er is ook ruimte voor hoogwaardige bedrijvigheid. Er kan tot maximaal dertig meter hoogte worden gebouwd. De kavelindeling komt uiteindelijk in samenwerking met afnemende partijen tot stand. De noordzijde van het plangebied geeft ruimte aan leisure-achtige ontwikkelingen. Hier sluit Bleizo aan op het bestaande Van Tuyllpark in Zoetermeer.