Een locatie met historie

In februari 2008 zetten de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer hun handtekening onder de bestuursovereenkomst Bleizo (Bleiswijk- Zoetermeer).

In deze overeenkomst spraken de twee gemeenten met elkaar af om gezamenlijk, op gelijkwaardige voet, te werken aan de ontwikkeling van het Bleizogebied. Uitgangspunt is een aantrekkelijke locatie te realiseren voor nieuwe economische ontwikkelingen.

Daarvoor is Bleizo in drie delen opgedeeld: het stationsgebied, Bleizo Business Park en een deel waar leisure-achtige - en kantoorontwikkelingen een plek kunnen krijgen. De basis voor de ontwikkeling wordt gevormd door het Masterplan Bleizo.

Het Stationsgebied

Dé plek waar alles samenkomt

De trein, RandstadRail, bus, auto en fiets komen bij station Lansingerland-Zoetermeer allemaal bij elkaar. Met daarbij ruim 700 gratis parkeerplaatsen biedt het nieuwe station veel overstapmogelijkheden.

Het ontwerp van het station is gemaakt door Arcadis/Team V Architectuur en kenmerkt zich door het opvallend vormgegeven viaduct over de A12. Hierop zijn bomen gepland waardoor de overkluizing de uitstraling van een groene boulevard krijgt. Overigens komt er ook op andere plekken rondom het station veel beplanting. Dit zorgt ervoor dat er een aantrekkelijke duurzame omgeving ontstaat.

Station Lansingerland-Zoetermeer is sinds december 2018 officieel in gebruik. Dat het een aanwinst voor de regio is, blijkt wel uit het feit dat kort na de ingebruikname, al veel reizigers van het nieuwe treinstation gebruik maakten. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren gaat groeien naar zo’n 10.000 reizigers per dag. Niet zo vreemd, want alle sprinters tussen Den Haag en Gouda stoppen hier in totaal vier keer per uur. En ook RandstadRail-lijn 4 heeft hier zijn halteplaats met zo’n tien stops per uur.

Ook via de weg goed bereikbaar

Behalve per openbaar vervoer is Bleizo ook via de weg uitstekend bereikbaar. Onderdeel van de Bleizo-ontwikkeling vormde immers de aanleg van de verbindingswegen N209 en N470. In 2011 is met de aanleg van deze verbindingsweg begonnen die sinds 2014 de Hoefweg (N209) via de Lansinghageweg op de Oostweg (N470) aansluit. Daarmee is het station prima bereikbaar en met de 700 P+R plekken een ideale overstaplocatie.

Ontwikkelperspectief Proeftuin Bleizo

Dé Poort tot de regio

Voor het gebied rondom het station Lansingerland-Zoetermeer is een Ontwikkelperspectief opgesteld waarover de gemeenteraden van Lansingerland en Zoetermeer in oktober 2021 besluiten.

Dit Ontwikkelperspectief betreft een visie voor een gemengd woon-werkgebied met bandbreedtes van 4.000 tot 6.000 woningen en 100.000 tot 150.000 m² aan bedrijven en voorzieningen. In 2022 zal besluitvorming plaatsvinden over de ontwikkelstrategie.

Lees meer in het visiedocument

Vijf kernwaarden staan centraal voor de ontwikkeling van dit gebied:

  • Poort tot de regio
  • Aantrekkelijke mix van wonen, werken en voorzieningen
  • Verbonden en bereikbaar
  • Verbindend in kennis en innovatie
  • Gezonde en duurzame leefomgeving

Het onderscheidende karakter van de gebiedsontwikkeling ligt in de combinatie van ‘technologie’ en ‘groen’. Onder de noemer ‘PROEFtuin Bleizo’ wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met het aangrenzende glastuinbouwgebied van de innovatieve horti science, het naastgelegen Dutch Innovation Park en bedrijventerreinen Lansinghage en Bleizo/Prisma.