Vergadering van het Algemeen Bestuur GR Bleizo

5 juli 2023 - 16:30 uur

Naar documentatie

Op 5 juli 2023  wordt van 16.30 uur tot 17.30 uur een openbare vergadering gehouden van het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Bleizo. 

Deze vergadering is openbaar en wordt digitaal gehouden. Wilt u als toehoorder bij deze vergadering aanwezig zijn, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via: secretariaat@bleizo.nl.  U krijgt dan de inbelgegevens toegestuurd.

De agenda en stukken voor deze vergadering treft u vanaf 28 juni 2023 aan via https://bleizo.nl/documentatie 

Met vriendelijke groet,

Marike Kalf,

secretaris