Vergadering van het Algemeen Bestuur Bleizo

6 juli 2022 - 16:30 uur

Naar documentatie

Op woensdag  6 juli 2022 wordt van 16.30 uur tot 17.30 uur een vergadering gehouden van het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Bleizo. 

Deze vergadering is openbaar en wordt digitaal gehouden. Wilt u als toehoorder bij deze vergadering aanwezig zijn, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via: secretariaat@bleizo.nl.  U krijgt dan de inbelgegevens toegestuurd.

De agenda en stukken voor deze vergadering treft u bijgaand op deze website aan. Bekijk hier de vergaderstukken

Met vriendelijke groet,

Marike Kalf, secretaris