Vergadering van het Algemeen Bestuur GR Bleizo 2 juli 2020

Gemeenschappelijke Regeling Bleizo

Naar documentatie

Op donderdag 2 juli 2020 wordt van 15.00 uur tot 16.00 uur een vergadering gehouden van het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Bleizo. 

Deze vergadering is openbaar en wordt in verband met de geldende COVID-19 maatregelen digitaal gehouden. Wilt u als toehoorder bij deze vergadering aanwezig zijn, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via: secretariaat@bleizo.nl.  U krijgt dan de inbelgegevens toegestuurd.

De agenda en stukken voor deze vergadering treft u bijgaand op deze website aan. Deze stukken worden eveneens ter inzage gelegd bij de griffies van de gemeente Zoetermeer (Engelandlaan 502, 2711 EB Zoetermeer) en de griffie van de gemeente Lansingerland (Tobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek).

Voor de goede orde wordt vermeld dat agendapunt 4 b (Verslag besloten vergadering AB vergadering van 18 mei 2020) en agendapunt 6 (Vaststelling jaarrekening 2019) niet in de openbare vergadering worden behandeld.

Bekijk hier de vergaderstukken

Met vriendelijke groet,

Marike Kalf,

secretaris