Vergadering van het Algemeen Bestuur GR Bleizo 8 december 2020

Naar documentatie

Op dinsdag 8 december 2020 wordt van 16.00 uur tot 17.00 uur een vergadering gehouden van het Algemeen Bestuur van GR Bleizo.

Deze vergadering is openbaar en wordt in verband met de geldende COVID-19 maatregelen digitaal gehouden. Wilt u als toehoorder bij deze vergadering aanwezig zijn, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via: secretariaat@bleizo.nl.  U krijgt dan de inbelgegevens toegestuurd.

De agenda en stukken voor deze vergadering treft u, vanaf 1 december 2020 op deze website aan. Deze stukken worden eveneens ter inzage gelegd bij de griffies van de gemeente Zoetermeer (Engelandlaan 502, 2711 EB Zoetermeer) en de griffie van de gemeente Lansingerland (Tobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek).

De vergaderstukken zijn hier te downloaden.

Met vriendelijke groet,

Marike Kalf,

secretaris