Vergadering Algemeen Bestuur 3 juli 2018

Gemeenschappelijke Regeling Bleizo

Naar documentatie

Op 3 juli 2018 om 16.00 uur vindt er een openbare vergadering van het Algemeen Bestuur plaats in de bouwkeet van Bleizo, Prismalaan West 1 te Bleiswijk.

Tussenkop

De concept-agenda en bijbehorende stukken liggen vanaf 26 juni 2018 bij het Publieksplein van de gemeente Zoetermeer, Engelandlaan 502 te Zoetermeer. Alsmede in de kamer van de Griffie van het gemeentehuis van Lansingerland in Bergschenhoek, Tobias Asserlaan 1.

secretaris